De voetrail vordert, aan bakboord reeds geschuurd en gemodelleerd....

dek111


Tevens is een aanvang gemaakt met het leggen van het teakdek. Ook hier geldt weer ±17m over bakboord.....

bbbbb

en ± 17m over stuurboord.....

sbbbb


Vraag van de week, hoeveel broodjes lood zijn hiervoor nodig??

dekkkkk


Verder is er een begin gemaakt met het aanpassen van de motorfundatie. Er moet 7 cm ruimte gewonnen worden om een motorkist met isolatie in te bouwen. Ook de generator zal hierin geplaatst worden.


motorrrr