Als laatste stap in het proces van ontmanteling is de motor aan de beurt...motor1


motor2 het loskoppelen van de schroefas

het uittillen van de motor motor3
motor4

Hiermee is de ontmantelingsfase beeindigd, nu moet er nagedacht worden over de wederopbouw.